The Global Machine Behind the Rise of Far-Right Nationalism

– All omnämnd data i uppmärksammad artikel identifierades och analyserades av Semantiko´s Rikard Lindholm, på uppdrag av New York Times.

I Januari 2019 fick Semantikos Rikard Lindholm uppdraget att samla relevant data, sortera, analysera och komma med insikter ur en mycket stor mängd data cullinerat ur en mängd tillgängliga källor. Arbetet genomfördes med den Pulitzer Price prisade journalisten Jo Becker och Rikard insikter utgör en stor del av första side publicerade artikeln ”The Global Machine Behind the Rise of Far-Right Nationalism”  i New York Times söndagen den 11 Augusti 2019.


Get in touch with Rikard Lindholm

Direct nr: +46 731 46 29 25
Email: [email protected]

Rikard Lindholm svarar på frågor om artikeln i New York Times:

Hur lång tid tog det för dig att genomföra uppdraget för New York Times inför artikeln?

– Då det hela tiden dök upp ny data som behövde kritiskt utvärderas för att avgöras om vilken data som ansågs relevant så tog det mer tid än vad som jag hade intialt uppskattats.. Jo Becker flög exempelvis till Stockholm vid två tillfällen för att ses.

Hur samlades datan in som användes i rapporten? 

– Med samma verktyg som vi på Semantiko använder i vårt vardagliga arbete för att kunna upprätta rapporter, attributionsmodeller och analyser av klienters konkurrenter.

Vad använder ni data som detta till i Semantiko?

– Mätbarhet. Datadrivna marknadsföringsåtgärder. För att strategiska mäta olika nyckeltal i digitala närvaron och utvecklingen gentemot våra kunders konkurrerenter. Ett annat användningsområde som nästan är viktigare är för att kunna mäta vår insats inverkan på våra kunders digitala närvaro.

Artikeln kan läsas i sin helhet på New York Times hemsida.

Senast uppdaterad: