I början av 2024 introducerade Google en banbrytande uppgradering av sin sökmotor, den Generativa AI-upplevelsen (SGE). SGE representerar en revolution i hur vi interagerar med information på nätet, driven av de senaste framstegen inom generativ AI.

Den här artikeln kommer att utforska vad SGE är, hur det fungerar, dess begränsningar och hur Google hanterar dessa utmaningar för att förbättra sökupplevelsen för miljontals användare världen över.

Vad är Generativ AI i sök (SGE)?

SGE är en ny metod för att förbättra sökresultat genom att använda generativ AI. Detta innebär att AI-modeller skapar nya insiktsfulla svar baserat på användarens sökfrågor, vilket går långt utöver traditionella sökalgoritmer som bara matchar nyckelord. Med SGE kan användare ställa mer komplexa och beskrivande frågor, få snabbare översikter över ämnen och ta sig an uppgifter direkt från sökresultatet (som att skriva utkast eller generera bilder).

Hur fungerar SGE?

SGE integrerar AI-modeller i sökprocessen för att erbjuda följande fördelar:

 1. När det är lämpligt visar SGE en översikt skapad av AI som ger en snabb sammanfattning av ett ämne med faktorer att överväga och länkar till relevanta resultat för vidare utforskning.
 2. Användare kan enkelt ställa uppföljningsfrågor utan att behöva upprepa den tidigare kontexten, vilket gör informationssökning smidigare.
 3. För sökningar inom specifika områden som shopping eller lokala sökningar kan SGE erbjuda detaljerade översikter som hjälper användare att fatta informerade beslut snabbare.

Ansvarsfull användning av Generativ AI

Google har tagit flera steg för att säkerställa att SGE används på ett ansvarsfullt sätt:

 1. Google använder oberoende sökkvalitetsbedömare för att mäta kvaliteten på SGE:s resultat och säkerställa att de uppfyller höga standarder för pålitlighet och användbarhet.
 2. Google integrerar generativ AI i sin sökteknologi som har utvecklats under årtionden vilket garanterar att de AI-genererade svaren är pålitliga och av hög kvalitet.
 3. SGE är utformad för att undvika att generera svar på känsliga ämnen där kvalitetsinformation saknas och istället lyfta fram pålitliga resurser.

Kända begränsningar av SGE

Trots dess avancerade teknik har SGE några kända begränsningar:

 • AI:n kan ibland felaktigt tolka information som den ska verifiera vilket kan leda till små men betydande ändringar i betydelsen.
 • Precis som andra LLM-baserade system kan SGE ibland skapa felaktiga eller missvisande fakta.
 • Data som används för att träna SGE kan ibland innehålla fördomar, vilket Google arbetar aktivt för att motverka genom ytterligare säkerhetsåtgärder och bias-preventionsstrategier.

Framtiden för sök

Google är engagerade i att ständigt förbättra och utveckla SGE baserat på användarfeedback och pågående forskning. Målet är att bygga en framtid där sökmotorteknologi inte bara svarar på frågor utan också hjälper användare att förstå och utforska världen på ett mer intuitivt och engagerande sätt.

SGE representerar ett stort steg framåt i denna resa, och genom att balansera innovativa AI-funktioner med ansvarsfull användning och hög kvalitet på information, strävar Google efter att ge användare en ännu bättre och mer pålitlig sökupplevelse.

 

Hur optimerar man sin SEO för Generativ AI?

För att framgångsrikt optimera för SGE och generativ AI i Google sök bör du fokusera på att skapa högkvalitativt och användarvänligt innehåll, hålla dig uppdaterad med de senaste SEO-trenderna och integrera AI-verktyg där det är möjligt. Genom att förstå och anpassa dig till dessa förändringar kan du säkerställa att din webbplats rankas högt och förblir konkurrenskraftig i en ständigt föränderlig digital värld.

Google betonar alltid vikten av högkvalitativt innehåll. Med SGE blir det ännu viktigare att skapa innehåll som är:

 • Informativt och användbart: Skriv innehåll som ger mervärde och svarar på användarens frågor på ett tydligt och omfattande sätt.
 • Välstrukturerat: Använd rubriker, underrubriker, punktlistor och andra strukturella element för att göra ditt innehåll lättläst och lätt att skanna.
 • Faktabaserat och trovärdigt: Se till att dina källor är pålitliga och att informationen är korrekt. Google’s SGE lägger stor vikt vid korroboration av fakta.

Optimera för Användarupplevelsen (UX)

En bra användarupplevelse är avgörande för SEO. SGE kommer att förbättra hur användare interagerar med sökresultat, så se till att:

 • Webbsidan är snabb och responsiv: Laddningstider och mobilvänlighet påverkar hur Google rankar din sida.
 • Navigeringen är intuitiv: En tydlig struktur och enkel navigering gör det lättare för användare att hitta vad de letar efter.

Håll koll på din data

Håll koll på hur dina sidor presterar med hjälp av verktyg som Google Analytics och Google Search Console. Analysera data för att förstå vilka sökord som genererar mest trafik och hur användarna interagerar med ditt innehåll.

Integrera Generativt Innehåll

Utnyttja generativ AI för att skapa engagerande och dynamiskt innehåll. Detta kan inkludera:

 • AI-genererade bilder: Använd generativa AI-verktyg för att skapa unikt bildinnehåll som kan förbättra användarupplevelsen och engagera besökare.
 • Dynamiska textgenereringar: Utforska hur AI kan hjälpa till att generera textutkast eller svara på komplexa frågor som en del av ditt innehåll.

Uppdatera SEO-strategier för vertikala sökningar

SGE förbättrar också vertikala sökningar som shopping och lokala sökningar. Förbered dig genom att:

 • Optimera produktbeskrivningar: Se till att de är detaljerade och innehåller aktuella recensioner, betyg och priser.
 • Fokusera på lokala sökningar: Uppdatera din Google My Business-profil och se till att din lokala SEO-strategi är på plats.

Fokusera på E-A-T

E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) blir allt viktigare i SEO. Visa din expertis och auktoritet genom att:

 • Skriva djupgående artiklar och studier: Bevisa din expertis inom ditt område.
 • Bygga trovärdiga länkar: Samarbeta med andra auktoritära sajter för att bygga en stark länkprofil.
 • Visa transparent författarinformation: Ge information om författarna för att bygga förtroende hos läsarna.

Läs mer om det nya sättet att använda Google sök, med Generativ AI.

Senast uppdaterad: