Föreläsning på Fojo Mediainstitutet om Informationspåverkan

Informationspåverkan Informationspåverkan och Propaganda är ämnet för Fojo Mediainstitutets temakurs för journalist i Stockholm.  Till kursen har återigen Rikard Lindholm bjudits in som expert inom optimerad annonsering på Facebook för att under ett 90 minuters seminarium åg igenom hur man upprättar en påverksanskampanj på Facebook Fojo uppmärksammar att 2018 är ett valår med ett mer förändrat…