Få hjälp med Google Analytics 4 (GA4)

Få hjälp med Google Analytics 4 (GA4) för att förbättra dina resultat. GA4 erbjuder överlägsen datainsamling, analys och insikter för effektivare marknadsföring.

Få bättre resultat med rätt data

Standarduppsättning

För e-handel

Leadsgenerering

Vad våra kunder säger om oss.

Behöver du hjälp med Google Analytics 4?

Berätta om dina mål. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kunder med Google Analytics.

Vanliga frågor om Google Analytics 4

Google Analytics 4 (GA4) är den senaste versionen av Google Analytics, ett verktyg som webbplatsägare använder för att förstå och analysera sin webbplatstrafik.

Det lanserades i oktober 2020 och innebär en betydande förändring i hur data samlas in och bearbetas jämfört med den tidigare versionen, Universal Analytics.

GA4 är byggt på en händelsedriven datamodell, vilket gör den fundamentalt annorlunda från Universal Analytics som till stor del var sessionbaserad. Det betyder att GA4 är utformat för att spåra en serie interaktioner, eller "händelser", som en användare kan ha med en webbplats eller app, snarare än att fokusera på "sessioner" eller sidvisningar. Denna händelsebaserade modell är utformad för att ge en mer omfattande förståelse för en användares resa.

GA4 har också ett starkare fokus på spårning över plattformar (webb och app) och har mer avancerade artificiella intelligens (AI) funktioner för att förutsäga användarbeteende. Dessutom är det utformat med hänsyn till sekretess och datalagstiftning, och erbjuder funktioner som hjälper användare att följa datasekretesslagar som GDPR eller CCPA.

Google Analytics 4 (GA4) innebär en stor omställning från Universal Analytics, med flera centrala skillnader:

 1. Datainsamling och bearbetning: GA4 är händelsedriven och fokuserar på användarinteraktioner, medan Universal Analytics var sessionbaserad och fokuserade mer på sidvisningar.

 2. Plattformsoberoende spårning: GA4 kan spåra data över flera plattformar (webb och appar) och sammanfoga dessa i samma rapport, vilket var svårare att uppnå med Universal Analytics.

 3. Användning av AI och maskininlärning: GA4 har mer avancerade AI-funktioner som ger insikter och förutsägelser om användarbeteende.

 4. Datasekretess och användarkontroll: GA4 är designat med dagens datasekretesslagar i åtanke och erbjuder mer kontroll och flexibilitet när det gäller datainsamling och användning.

 5. Anpassning av rapporter: GA4 fokuserar mer på anpassade rapporter, medan Universal Analytics tillhandahöll mer standardiserade rapporter.

 6. Livscykelrapportering: GA4 har inbyggda rapporter som fokuserar på hela kundens livscykel, vilket inte fanns i samma utsträckning i Universal Analytics.

Här är steg-för-steg-guiden för att migrera från Universal Analytics till Google Analytics 4 (GA4):

 1. Skapa en ny GA4 Property: Logga in på ditt Google Analytics-konto, gå till "Admin", välj "Account" och klicka på "Create Property". Följ instruktionerna för att skapa en GA4 property.

 2. Konfigurera din GA4 Property: När du har skapat din GA4 property kommer du att behöva konfigurera den för att matcha dina specifika behov. Detta kan innebära att ställa in användarbehörigheter, ansluta till Google Ads, ställa in konverteringssporning, och mer.

 3. Installera GA4 Taggen på din webbplats: Du behöver lägga till GA4-taggen på alla sidor på din webbplats för att börja spåra data. Om du använder Google Tag Manager kan du skapa en ny tagg och triggertyp för GA4.

 4. Konfigurera händelsespårning: I GA4 baseras rapportering på händelser. Du kommer behöva konfigurera händelsespårning som passar dina specifika behov.

 5. Testa din installation: När allt är på plats, testa din installation för att se till att allt fungerar som det ska. Du kan använda "Realtime"-rapporten i GA4 för att se data direkt när du navigerar på din webbplats.

 6. Behåll din Universal Analytics Property: Även efter att du har migrerat till GA4, bör du behålla din Universal Analytics Property för att behålla din historiska data och som backup medan du lär dig det nya systemet.

Google Analytics 4 (GA4) har introducerat en rad nya funktioner och förbättringar jämfört med sin föregångare, Universal Analytics:

 1. Händelsedriven datamodell: Till skillnad från Universal Analytics, som fokuserade på sessioner och sidvisningar, fokuserar GA4 på händelser - användarinteraktioner på din webbplats eller app.

 2. Plattformsoberoende spårning: GA4 gör det enklare att spåra och förstå användarbeteenden över flera plattformar - både webb och app.

 3. Förbättrade AI-funktioner: GA4 utnyttjar maskininlärning för att generera insikter, identifiera trender och förutsäga framtida beteenden.

 4. Livscykelrapportering: GA4 har inbyggda rapporter som tar hänsyn till hela kundens livscykel, vilket ger en mer heltäckande bild av kundresan.

 5. Anpassningsbara rapporter: GA4 erbjuder flexibilitet och anpassningsförmåga när det gäller att skapa rapporter, snarare än att förlita sig på fördefinierade rapportmallar.

 6. Datasekretess och användarkontroll: GA4 har förbättrade funktioner för datasekretess och användarkontroll, vilket gör det lättare att följa lagar och förordningar om datasekretess, som GDPR och CCPA.

Händelsespårning i Google Analytics 4 (GA4) fungerar lite annorlunda jämfört med Universal Analytics.

I GA4 är all data som samlas in organiserad i händelser. En händelse kan vara vad som helst från en sidvisning, ett klick på en länk, till att scrolla på en sida. Detta är en viktig skillnad jämfört med Universal Analytics, som huvudsakligen var baserad på sessioner och sidvisningar.

Händelsespårning i GA4 ger dig möjlighet att spåra användarens interaktioner med ditt innehåll på ett mer detaljerat sätt. Varje händelse kan ha upp till 25 parametrar kopplade till sig för att ge ytterligare information.

Här är några viktiga aspekter av händelsespårning i GA4:

 1. Inbyggda händelser: GA4 har flera fördefinierade eller "automatiska" händelser, som spåras och samlas in automatiskt, utan att du behöver konfigurera något. Detta inkluderar händelser som första besök, sidvisningar, skrollning, och mer.

 2. Anpassade händelser: Utöver de inbyggda händelserna kan du också skapa egna, anpassade händelser. Detta kan vara specifika användarinteraktioner som är unika för din webbplats eller app, såsom att lägga till en produkt i varukorgen, att spela en video, osv.

 3. Händelseparametrar: Varje händelse kan ha upp till 25 anpassade parametrar kopplade till den. Dessa parametrar kan ge ytterligare information om händelsen, såsom produktnamn för en "lägg till i varukorg" -händelse, eller tiden för en "spela video" -händelse.

 4. Konverteringssporning: Du kan märka vissa händelser som "konverteringar" i GA4, vilket indikerar att de är värdefulla handlingar som du vill mäta specifikt.

För att använda händelsespårning effektivt i GA4, är det viktigt att noggrant planera och genomföra din händelsespårningsstruktur. Detta kan involvera att definiera vilka händelser och parametrar som är viktigast för din webbplats eller app, samt att skapa och testa dina anpassade händelser och parametrar.

Google Analytics 4 (GA4) ger dig flera verktyg och insikter som kan hjälpa dig att förbättra dina marknadsföringsinsatser:

 1. Förstå kundresan: GA4 ger dig en djupare inblick i hela kundresan, från första kontakt till konvertering. Denna information kan du använda för att anpassa dina marknadsföringsinsatser till olika stadier i kundresan.

 2. Mätning över flera plattformar: GA4 kan spåra användare över flera enheter och plattformar (webb och app), vilket hjälper dig att förstå hur dina kunder interagerar med ditt varumärke på olika ställen och justera dina strategier därefter.

 3. Anpassad händelsespårning: GA4:s händelsespårning låter dig mäta specifika interaktioner med ditt innehåll, vilket kan hjälpa dig att förstå vilka delar av din marknadsföring som fungerar bäst och vilka som kan behöva justeras.

 4. Förutsägande analys: GA4:s AI-funktioner kan hjälpa dig att förutsäga framtida beteenden, som vilka användare som är mest sannolika att konvertera, vilket kan informera din målgruppssättning och budgivningsstrategier.

 5. Anpassade rapporter: GA4:s möjlighet att skapa anpassade rapporter kan ge dig insikter som är specifika för dina unika marknadsföringsmål.

 6. Integration med Google Ads: GA4 integrerar sömlöst med Google Ads, vilket gör det möjligt att optimera dina betalda annonser baserat på detaljerad data om hur användare interagerar med dina annonser och din webbplats eller app.