Brian Dean och ett team på Backlinko har nyligen analyserat en miljon sökresultat på Google för att ta reda på vilka rankingfaktorer som är viktiga för SEO 2016.

 

Studie av rankingfaktorer för SEO 2016

Sammanfattning

 1. Antalet domäner som länkar till en sida hade större korrelation med hög ranking än några andra faktorer.
 2. En webbsidas genomsnittliga länkauktoritet korrelerar med hög ranking.
 3. Innehåll som på djupet täcker ”ett” ämne sopade banan med övrigt innehåll när det gäller ranking.
 4. Längre innehåll tenderar att ranka bättre. I denna undersökning hade genomsnittet på Googles förstasida 1890 ord.
 5. HTTPS visade sig ha en starkare korrelation än väntat för sökresultat på Googles förstasida.
 6. Schema-markup (mikrodata) hade ingen korrelation med hög ranking.
 7. Innehåll med minst en bild överträffade allt innehåll som saknade bilder.
 8. En svag korrelation mellan webbsidans titel och ranking, något som verkligen påvisar att vi närmar oss mer semantiska sökresultat.
 9. Webbprestanda har betydelse, baserat på data från Alexa visade studien att snabba webbsidor rankade betydligt högre än de som var långsamma.
 10. Exakt matchning i länktexten visar sig fortsatt ha en hög korrelation med hög ranking.
 11. Med hjälp av data från SimilarWeb fann de att webbsidor med låg avvisningsfrekvens var associerade med högre ranking.

 

Fördjupad information från denna studie

Antalet hänvisande domäner = starkaste korrelationen i hela studien

Det är bättre att få 10st länkar från 10 olika domäner än 10st länkar från en och samma domän. – Google vill se att andra webbplatser rekommenderar dig.

Antalet hänvisande domäner

 

Domäner med hög länkauktoritet tenderar att ranka högre

Detta är ingen nyhet, sidor med genomgående hög länkauktoritet har en stark koppling till hög ranking, ju starkare länkar du har desto mer konkurrenskraftig blir du.

Något som däremot är intressant och tänkvärt är att studien visade att domänens auktoritet är viktigare än den enskilda sidans auktoritet.

 

Studiens ”key takeaway”: Genom att öka antalet länkar till vissa delar på webbsidan kommer rankingen även att öka för andra sidor.

Länkauktoritet

 

Omfattande innehåll överträffar tunnt innehåll

Det har hänt mycket sedan Google lanserade Hummingbird-algoritmen. Google har lärt sig att förstå sökfrågans mening istället för att bara lista sidor som innehåller sökorden.

 

Detta har förändrat SEO-världen och hur vi optimerar vårt innehåll.

Google Hummingbird

 

I studien analyserade Brian och hans team hur detta korrelerade med hög ranking, de tog hjälp av verktyget MarketMuse.

Omfattande innehåll vs tunt innehåll

Men vad anser Google vara omfattande- respektive tunt innehåll?

I deras studie visade de två exempel:

Exempel 1. En artikel på Daily Press om ”Busch Gardens fun card”

Low topical authority

 

Denna sida har alla kända faktorer för bra ranking, sökord i titel, H1, stark domän etc. Men, den rankar bara på position #10 för sökordet ”busch gardens fun card”.

Busch gardens fun card

 

I jämförelse med konkurrenterna för denna sökning var detta innehåll väldigt tunnt och hade en väldigt låg sk ”Topical Authority score”.

 

Exempel 2. En sida om ”making Balinese satay sauce”

Denna sida erbjuder heltäckande information om ämnet, allt från historia, hur den används, tillverkas, recept och näringsinnehåll.

How to make satay sauce

 

Trots att denna sida saknar söktermen ”indonesian satay sauce” i innehållet så rankar den på Googles förstasida.

Google Hummingbird ranking

 

 

Längre innehåll rankar bättre än kort innehåll

Studien visade att längre innehåll fick sidor att ranka bättre än de med kort innehåll (finns en viss korrelation till fg punkt gällande omfattande innehåll).

Ett längre innehåll hjälper Google att få en djupare förståelse för innehållet.

De säger också att ett längre innehåll signalerar att webbsidan är seriös och kvalitativ då den publicerar så bra content.

Content word count

 

HTTPS har en korrelation till högre ranking

Även om denna rankingfaktor inte är den allra största och viktigaste finns det fortfarande en korrelation till bra ranking. Om du har möjlighet att implementera HTTPS utan några alltför kostsamma insatser bör du göra det, annars finns det andra faktorer att fokusera på.

HTTPS

 

Ingen korrelation för schema-markup (mikrodata) och hög ranking

Det har pratats mycket om SEO och schema-markup, denna studie visar att det ”idag” inte finns ngn tydlig koppling däremellan. Dock bör man inte underskatta vikten av att hjälpa sökmotorerna att bättre förstå en webbplats. Genom mikrodata kan vi hjälpa sökmotorerna att hantera vår data på helt nya sätt.

 

Googles John Mueller har tidigare sagt att de kan komma att använda ”strukturerad data” som en rankingsignal i framtiden.

 

Schema markup

 

Korta URL:er tenderar att ranka bättre än långa

Korta URL:er är enklare att komma ihåg och förstå samt att de hjälper Google att förstå vad som är viktigast på den aktuella sidan.

URL length

 

Innehåll med minst en bild rankar bättre än innehåll utan bilder

Studier visar att sidor med mycket bilder tenderar att generera fler sidvisningar och sociala delningar vilket ger positiva signaler till Google.

Studien visade ingen korrelation mellan totala antalet bilder och ranking, dvs rankingen påverkas inte bara för att du lägger till många bilder.

Bilder och ranking

 

Exakt matchning i titel-taggen har en liten korrelation till ranking

I takt med att Google utvecklat den semantiska förmågan inom sök har titel-taggens värde för SEO minskat.

Titel-taggen för SEO

 

Snabba webbsidor rankar högre än långsamma sidor

Studien visar tydligt en korrelation mellan webbprestanda och hög ranking. Studien mätte den mediala laddningstiden för alla domäner, ej varje enskild sida för sig.

Ebbprestanda och SEO

 

Fler länkar = högre ranking

I studien har de analyserat det totala antalet länkar som pekar till varje domän och sett en stark korrelation till hög ranking.

Fler länkar = högre ranking

 

Exakt matchning på länktexten korrelerar med hög ranking

Även då Google rullat ut flera pingvin-uppdateringar (sedan 2012) så tenderar länkar med exakt matchning fortfarande ge hög ranking.

Men med tanke på risken för att bli straffad bör man vara väldigt försiktig med detta, det är inget varken vi eller de i studien rekommenderar. För att se hur många länkar med exakt matchning ni har till er webbplats kan jag rekommendera analysverktygen Majestic och Ahrefs.

 

Låg avvisningsfrekvens korrelerar med högre ranking

Många inom SEO-världen har länge pratat om UX (user experience) och dess inverkan på SEO. T ex har man pratat om avvisningsfrekvens, tid på sidan, SERP CTR mfl.

Denna studie analyserade avvisningsfrekvensen, tid på sidan och SERP CTR och kom fram till att det finns en stark korrelation till hög ranking. – UX är viktigt!

Avvisningsfrekvens och SEO

 

 

 

2016 blir ett mycket intressant år inom SEO

Dela gärna med er av era egna tankar kring rankingfaktorer och studien ovan.

Källor till artikeln: backlinko.com, SEMRush, Ahrefs, MarketMuse, SimilarWeb.

 

 

Senast uppdaterad: