Facebook leadannonser. Frågor & Svar!

Facebook leadannonser

Facebook lead-annonser används för att enkelt och smidigt få intressenter, potentiella kunder, potentiella medlemmar eller nyhetsbrevsföljare att enkelt och smidigt lämna sina uppgifter till ditt företag. 

Hur kan dessa leadannonser användas?

Facebook leadannonser fungerar för många användningsfall – bland andra:

 1. Registrering för nyhetsbrev – alla vertikaler, särskilt underhållning
  1. e-postadress och inställningar för nyhetsbrev, t.ex. innehåll och tidpunkt/månad då du får nyhetsbrev
 2. Prover – förpackade konsumtionsvaror (CPG)
  1. gatuadress, vilken produkt du är intresserad av
 3. Formulär för förfrågningar/intresseanmälan – utbildning, professionella tjänster, finansiella tjänster
  1. namn, e-post/telefonnummer, vilken produkt eller tjänst personen är intresserad av, vissa kvalificeringsuppgifter
 4. Fullständig ansökan, förbeställningar eller registrering för en produkt eller tjänst – finansiella tjänster, e-handel/detaljhandel, professionella tjänster
  1. kvalificeringsfrågor, kontaktuppgifter, vilken produkt du är intresserad av
 5. Registrering för erbjudanden, kuponger, kampanjer
  1. detaljhandel/e-handel E-postadress, vilket erbjudande du är intresserad
 6. Registrering för en konferens, ett maraton eller ett annat evenemang – underhållning, B2B
  1. Kontaktupgifter, preferenser för evenemang
 7. Tävlingar – alla vertikaler
  1. Kontaktuppgifter, tävlingssvar
 8. Försäkringsoffert – finansiella tjänster
  1. kvalificeringsfrågor, kontaktuppgifter, vilken produkt de är intresserade av
 9. Biloffert/bygg din egen bil – bilbranschen
  1. kvalificeringsfrågor, kontaktuppgifter, vilkaproduktattribut du är intresserad av

Hur har Semantikos kunder tyckats med lead-annonsen?

I genomsnitt ser Semantikos kunder  en sänkning av kostnaden per lead med 30 % när de använder våra inbyggda Facebook leadannonser. Fler offentliga framgångshistorier finns på webbplatsen Facebook Business. https://www.facebook.com/business/success/?categories[0]=cms_lead_ ads

Under vilket mål passar den här annonsenheten?

Annonsenheten passar under målet Leadgenerering,, som är ett nytt mål.

Vilken budtyp bör min annonsör använda för Facebook leadannonser?

Facebook rekommenderar budtypen oCPM för leads. Den optimerar leveransen till målgruppen som sannolikt skickar in en lead.

Stödjer Facebook skapande av anpassade frågor?

Ja – Facebook stödjer upp till 3 frågor. Annonsören kan välja att ge förutbestämda svar som en lead kan välja mellan eller att använda ett textfält för eget svar.

Finns det något maxvärde för antalet fält som en annonsör kan samla in?

Ja, en annonsör kan samla in upp till 21 fält + 3 anpassade frågor + en friskrivningstextruta. Facebook rekommenderar att du endast använder de fält som är absolut nödvändiga för att annonsören ska kunna kvalificera och följa upp med en lead eftersom antalet användare som inte slutför formuläret ökar ju fler fält/sidor som används.

Finns det en gräns för svar per kvalificerande fråga?

Nej, inte för tillfället. Men som bästa praxis rekommenderar Facebook att du använder så få alternativ som möjligt för att se till att användare inte känner att det blir för många alternativ

Hur många fält kan du ha på en enda sida? Finns det ett maxvärde för antalet formulärsidor som stöds?

För tillfället använder Facebook två till tre fält per sida (beroende på skärmstorlek) och det finns inget maxantal för formulärsidor (dock är 21 det totala antalet fält en annonsör kan ha, samt en anpassad friskrivning). Facebook rekommenderar dock att du endast använder de fält som är absolut nödvändiga eftersom antalet användare som inte slutför formuläret ökar ju fler fält/sidor som används. Observera också att det här maxvärdet kan ändras beroende på det Facebook noterar under betaperioden.

Vilka alternativ finns för inriktning, bud och spårning?

Alla alternativ för inriktning, bud och spårning är tillgängliga för den här enheten, med ett undantag – du kan inte rikta dig till minderåriga.

Vilka språk stödjer Facebook för formuläret?

Engelska (USA), engelska (Storbritannien), italienska, franska, spanska (Spanien), spanska (Latinamerika), portugisiska (Latinamerika), tyska, turkiska, engelska (Storbritannien), engelska (USA), traditionell kinesiska, arabiska, tjeckiska, danska, finska, hebreiska, ungerska, indonesiska, japanska, koreanska, norska (bokmål), nederländska, polska, portugisiska (Portugal), ryska, svenska, thailändska, vietnamesiska, hindi, rumänskaFacebook leadannonser – Vanliga frågor.pdf

Fungerar spårning (taggar, spårare, UTM, pixeln osv.) för Facebook leadannonser?

Du kan lägga till en spårare i webbadressen för den sista skärmens klickmål, men Facebook stödjer för närvarande inte tillägg av taggar. All spårning av klick eller webbadresser återspeglar endast konverteringar som inträffat som ett resultat av ett klick på den sista skärmens webbadress. Därför kommer spårningen inte omfatta alla konverteringar som härrör från leadannonsen. Se helhetsbilden, inklusive alla konverteringar som skett tack vare en uppföljning via e-post eller telefon.

Kan en annonsör använda en FB-pixel för sin leadannons?

Ja, och det är den metod Facebook rekommenderar för spårning, eftersom den omfattar mer än bara användare som klickade på webbadressen som visades sist i leadannonsen. Konverteringsspårningspixeln spårar konverteringar senare i flödet till eventuella visningar av den första leadannonsen, inskickade formulär och klick på webbadressen som visades sist i leadannonsen.

Vem kan underteckna avtalet för anpassade Facebook leadannonser? Digitalbyrån, FMP eller bara kunden?

Precis som avtalet för anpassade målgrupper kan tredje part underteckna för kundens räkning. Kunden kan även underteckna direkt.

Vad är ett kontextkort? Hur använder jag det och vad har det för fördelar?

Kontextkortet är ett sätt för Semantikos kunder  att lägga till ytterligare sammanhang i sin leadannonsformulär och ge användare mer information om varför annonsören ber om deras uppgifter och vad nästa steg innebär. Det gynnar Semantikos kunder  eftersom de får bättre informerade och mer kvalificerade leads. Utformningen bygger på både kvalitativ feedback från betaSemantikos kunder samt en studie av målsidor som tillhör flera Semantikos kunder  som genererat leads med bra resultat. Semantikos kunder uppmanas lägga till ett reklambudskap i leadannonsen när du har skapat leadannonsformuläret i formulärskaparen.

Kan jag använda kontextkort med video, carousel, kontinuerligt flöde eller någon annan funktion för Facebook leadannonser?

Ja – kontextkortet fungerar med alla de här annonstyperna

Kan jag använda videoannonsinnehåll för mina Facebook leadannonser?

Ja, videoannonsinnehåll stöds nu i Facebook leadannonser. Videoannonsinnehåll kan vara väldigt engagerande och gör att annonsören kan berätta en rikare historia än med stillbilder.

Kan jag använda en carousel i mitt leadannonsinnehåll?

Ja, du kan använda en carousel som leadannonsinnehåll. Det gör att Semantikos kunder  kan använda upp till 5 bilder i annonsinnehållet. Observera att alla 5 (eller färre) bilderna kommer att dirigera till samma leadannonsformulär.

Fungerar Facebook leadannonser på datorer?

Ja, Facebook leadannonser stöds nu på datorer. Facebook leadannonser på datorer bidrar till att maximera Semantikos kunder s räckvidd. Dessutom kan de användas för användningsfall och industrier där reklam på datorer för tillfället ofta föredras framför mobilannonsering.

Hur redigerar jag ett leadannonsformulär?

Det går inte att redigera leadannonsformulär direkt. Dock finns det en funktion för att duplicera formulär som gör att Semantikos kunder  kan duplicera ett befintligt formulär och sedan göra ändringar i det duplicerade formuläret. Detta gör det lättare för Semantikos kunder  att redigera formulär, och kan avsevärt minska tidsåtgången för att skapa nya formulär som liknar befintliga (om t.ex. endast en av de fem frågorna i ett befintligt formulär behöver redigeras, eller om bara målsidan behöver redigeras). Observera att duplicerade formulär även tar med sig marknadsföringsmeddelandet till det duplicerade formuläret.

Går det att förhandsgranska formulärets olika steg i Power Editor eller i flödet för att skapa annonser?

Förhandsgranskning av formuläret är endast tillgänglig under processen när det skapas. Det andra alternativet är att använda delningsverktyget: https://www.facebook.com/groups/salesfyi/permalink/103505 6796588085/

Optimerar FB formulär?

Inte idag, men det är något som Facebook vill jobba med.

Kan Semantikos kunder  ha sina egna villkor inbäddade i enheten?

Ja. Med en anpassad friskrivning kan du kräva att användare uttryckligen väljer att följa dina villkor innan de kan lämna sina uppgifter. Om en person lämnar flödet då delas inga uppgifter som han/hon har lämnat. Den anpassade friskrivningen stöder även hyperlänkar så att du kan länka till ytterligare villkor om annonsören vill göra det.

Finns det ett minsta antal fält som måste väljas för en annons?

Ett

Varför kan jag inte rikta mig till någon som är yngre än 18 år?

Detta är en restriktion som baseras på att personer som är yngre än 18 år anses vara minderåriga enligt bestämmelser för datasekretess och juridisk policy

Annonsupplevelse

Hur ser en leadannons ut?

Se ett exempel på upplevelsen av annonsenheten här: https://www.facebook.com/pxlcld/mg1t

Är alla fält obligatoriska i formuläret?

Ja, en person kan inte skicka ett formulär förrän alla fält har fyllts i. Facebook rekommenderar att Semantikos kunder  bara ställer frågor som är nödvändiga för kvalificering av och uppföljning med en lead.

Vad händer om Facebook-användaren inte har någon information lagrad hos Facebook för ett fält?

Om Facebook inte har lagrat Facebook-användarens användaruppgifter uppmanas han/hon att manuellt lägga till information i fälten.

Stödjer Facebook Facebook leadannonser på surfplattor, mobila enheter eller datorer?

Ja – Facebook leadannonser stöds nu på alla enheter (Android och iOS), datorer och mobila enheter

Stödjer Facebook leadannonser berättelser i formatet carousel eller video?

Ja. Leadannonslösningen fungerar nu med carousel och video.

I vilken ordning visas frågorna i formuläret?

Logiken för frågornas ordning i formuläret ser ut enligt nedan

 1. Anpassade frågor med väljare (t.ex. fördefinierat svar)
 2. Öppna anpassade frågor
 1. Standardfrågor

Min annonsör kräver att användare uttryckligen väljer att följa min sekretesspolicy.

Med en anpassad friskrivning kan du kräva att de uttryckligen väljer att följa dina villkor innan de kan lämna sina uppgifter. Om en person då lämnar flödet delas inga uppgifter som han/hon har lämnat.

Går det att ange en gräns för svar på Facebook leadannonser, till exempel att ett varumärke som använder varuprover anger att annonsen ska pausas när

20 000 prover har delats ut?

Inte för tillfället. Facebook föreslår att de börjar med sitt faktiska bud, och sedan justerar budgeten utifrån information om deras kostnad per lead. Om kostnaden per lead till exempel är 2 USD kan kampanjens maxbudget vara 4 000 USD för att rikta sig till

2 000 användare som får prover.

Stödjer leadannonsen 360-bilder?

Ja

Fungerar Facebook leadannonser på featuretelefoner eller enkla Android-telefoner?

Ja

Nedladdning av och statistik för leads

Vilka metoder finns för att få tillgång till leaddata?

Det finns 3 metoder för att komma åt leaduppgifter: genom CSV-nedladdning, genom att synkronisera leadannonsdata direkt till ditt CRM-system via API- integration, samt genom att använda ett CRM-system från en av våra partner så att leads från dina leadannonskampanjer synkroniseras direkt till ditt CRM-system.

Min kund har problem med API-integrationen. Vad ska jag göra?

Skicka ett ärende till en Solutions Engineer via http://fburl.com/se. När du har skickat ärendet kontaktas du av en Solutions Engineer via e-post för att bestämma en tid med en kund.

Var kan min kund ladda ned leads i Sidhanteraren?

Alla sidadministratörer kan gå in på sin sida, klicka på Publiceringsverktyg högst upp, och se ett nytt avsnitt efter att de har börjat köra Facebook leadannonser som kallas Formulär för Facebook leadannonser. I avsnittet för formulärbiblioteket ser de sin lista med formulär, och här visas även en nedladdnings-URL för export av formulär. Om de klickar på knappen för nedladdning får de tillgång till leadsinformationen i CSV- format.

Obs! Detta visas endast för sidadministratörer, eftersom det endast är de som har behörighet att ladda ned leads

Nytt: Förutom i formulärsbiblioteket kan en CSV-fil med genererade leads nu även laddas ned här:

Ads Manager: på nivån Ad Set eller Annons under Statistik (leta efter nedladdningsikonen i kolumnen Resultat).

Till skillnad från formulärbiblioteket delas dessa leads upp per annons och inte per formulär. De innehåller därför endast betalda leads och inga organiska leads.

Vilken nivå på sidtillgång krävs för att komma åt dessa data?

Administratörsnivå

Hur ser den nedladdade CSV-filen ut? Vilka fält tas med i CSV-filen? Vilken tidszon anges created_time i?

Nedan visas ett exempel på en CSV-fil med leads med identifierarfält. created_time anges i PST (Pacific Standard Time).

Min kund laddade ned rapporten Skapa Facebook leadannonser från sidan men när den öppnades i Excel var det problem med teckensnitten. Varför kan det ha blivit så?

När en CSV-fil skapas måste filen vara i formatet UTF-16LE med ett byteordningsmärke och avgränsning med tabbar (inte kommatecken) för att Unicode-tecken ska kunna identifieras i Excel. (Detta åtgärdas för närvarande från vår sida)

Kan verktyget för att generera leads hjälpa en annonsör utöka sin CRM- databas så att han/hon i slutändan kan använda en anpassad målgrupp?

Ja, men de behöver göra det manuellt. För närvarande stödjer Facebook inte automatisk generering av anpassade målgrupper.

Hur ofta uppdateras data när jag får tillgång till data via Sidhanteraren (CSV-format)?

Sidans CSV-data uppdateras i realtid.

Går det att programmera så att data importeras i CRM-system som tillhör kunder som använder API:t?

Facebook har inte någon automatisk process för detta, men om kunden kan ordna det själv och får det att fungera för sitt CRM-system har Facebook inte några begränsningar för det i våra villkor. Facebook arbetar med att utöka vårt samarbete med CRM-

leverantörer. Se hela listan här: Lead Gen FMP Tracker . Be din kund kontakta sin CRM-leverantör och visa intresse för den här funktionen. CRM-leverantören kan kontakta Doug Weiss för mer information om samarbete.

Finns det ett dokument med information om hur data överförs (precis som dokumentationen för CA-data)?

Ja, det finns här: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/guides/lead-ads/v2.3

Finns det något sätt för att få statistik för ett leadformulär som hjälper en annonsör förstå hur många användare som överger formuläret på respektive sida? Min kund undrar om de kan optimera sina befintliga leadformulär baserat på analysen av hur många användare som överger formuläret.

Inte för tillfället, men Facebook försöker hitta en lösning för att aktivera den här funktionen framöver.

Kan Facebook begränsa åtkomsten till vissa användare (inte bara administratörer)?

Inte för tillfället, men Facebook försöker hitta en lösning för att aktivera den här funktionen framöver.

Varför ser jag ett felmeddelande när jag skickar formuläret i förhandsgranskningsläget?

I förhandsgranskningsläget skickas för närvarande inte leadinformation (för att säkerställa dataintegritet), vilket är anledningen till att du kan få följande felmeddelande när du skickar ett formulär i förhandsgranskningsläget. Det här händer bara i förhandsgranskningsläget – en extern användare får inte felmeddelandet. Facebook arbetar med att uppdatera det här så att ett felmeddelande inte visas när information skickas i förhandsgranskningsläget.

Kan användare fylla i eller slutföra samma leadformulär två gånger?

Nej – Facebook visar inte samma formulär igen för användare som har fyllt i det. Vid duplicering av formulär och vid testning kan Facebook dock inte utesluta användare. Det beror på att uteslutning görs på formulärnivå och dubblettformuläret klassificeras som ett separat formulär i vårt system. Facebook rekommenderar att du i dessa fall använder holdout eller målgrupper med uteslutning.

 

Organiska Facebook leadannonser + användarupplevelse

Anta att min vän gillar eller kommentarer den här annonsen på sin mobila enhet och jag ser den på datorn. Fungerar då den här upplevelsen på datorn för mig? Kontrollerar Facebook att interaktion endast sker på mobila enheter?

Ja, upplevelsen skulle vara densamma. Om du sedan fyller i leadformuläret ser annonsören dig som en organisk lead i sin rapportering.

Kan en användare dela en leadannons?

Facebook leadannonser går för närvarande inte att dela eftersom annonsörens inriktning skulle störas om användarna kunde dela annonserna. Och eftersom vissa Semantikos kunder  använder Facebook leadannonser för att marknadsföra erbjudanden, rabatter osv. så är det inte önskvärt eftersom rabatter/kampanjer skulle erbjudas för användare utanför den avsedda målgruppen.

Hur fungerar annonsupplevelsen för en användare som redan har fyllt i formuläret? Finns det någon metod för automatisk uteslutning?

Ja, användaren utesluts automatiskt från leadannonsens målgrupp när han/hon har fyllt i ett formulär.

Hur tolkar jag leadrapporteringen?

I kolumnen Resultat i Ads Manager visas antalet leads som samlats in via formulär som skickats in från leadannonsenheten. I Kostnad rapporteras kostnad per lead för de leads som samlats in från inskickade formulär.

Om annonsören spårar en leadpixel, eller har en standardinställning med kolumnen Leads (Facebook pixel  aka konverteringspixel) eller kolumnen Leads (pixel för anpassad målgrupp), måste Facebook se till att de förstår att kolumnen Resultat visar antalet leads som skickats in via leadannonsen och att Leads (konverteringspixel) eller Leads innehåller de pixelaktiveringar som kopplas till leadpixeln. I allmänhet gäller för alla Facebook leadannonser att antalet leads bör vara mycket högre än Leads (konverteringspixel) eller Leads, eftersom optimeringen görs för leadannonsformuläret och inte för skickandet av leads på målwebbplatsen.

Ett exempel som bara används internt och som visar datakolumner för leadannonsdata jämfört med lead (konverteringspixel):

Obs! Det finns två kolumner för leads från pixelaktiveringar – Leads och Leads (konverteringspixel). Leads mäter aktiveringar från pixeln för anpassad målgrupp, medan Leads (konverteringspixel) mäter aktiveringar från konverteringspixeln. Här finns mer information om dessa: https://www.facebook.com/business/help/952192354843755/

Har Facebook några CRM-integrationer?

Ja. Se hela listan här: Lead Gen FMP Tracker . Be din kund kontakta sin CRM- leverantör och visa intresse för den här funktionen. CRM-leverantören kan kontakta Doug Weiss på Facebook för mer information om samarbete.

Min kund får dåliga resultat. Vad ska jag göra?

Följ processen här: Resultatdiagnostik för Facebook leadannonser. Se till att du konfigurerar ditt jämförande test korrekt. Ni kan även maila Rikard Lindholm på [email protected] om ni behöver hjälp.

Juridik och regler

Vad händer om du har bedömts vara en återförsäljare? Vad ska jag säga till dem? Vad behöver ni från mig för att bevisa att de inte är en återförsäljare?

Facebook förhindrar för närvarande att återförsäljare annonserar på Facebook plattform eftersom Facebook vill vara säkra på att slutanvändares information respekteras. Eftersom återförsäljare säljer data till flera reklamparter blir det oklart för slutanvändare vart deras data tar vägen och vem som har tillgång till dem.

Det finns dock tillfällen då Facebook tillåter att återförsäljare kör Facebook leadannonser. Facebook tillåter det så länge annonstjänsteleverantören används för en enda annonsör. I dessa fall måste de följa följande regler

Annonsören måste följa reglerna för annonstext, varumärken, bilder och sekretess och det måste stå klart för användaren att hen delar information med annonsören

 • Sidan som annonsen härrör från måste tillhöra slutannonsören
 • Återförsäljaren kan inte kombinera eller sälja data.
 • Data skickas bara till annonsören och används endast av annonsören för sina kampanjer.

Om du tror att din återförsäljare kommer att följa dessa regler lämnar du en kommentar i Frågor och svar om Facebook leadannonser så kontaktas du av någon från produktteamet.

När behöver min kund lägga till formuleringar för efterlevnad av TCPA (Telephone Consumer Protection Act) i sitt formulär?

Semantikos kunder  bör tala med sin advokat om TCPA. Facebook kan inte ge råd om när TCPA bör användas.

Hur relaterar reglerna för Facebook leadannonser till FB:s inloggningsregler?

Facebook uppdaterar löpande våra regler för att ge våra användare och Semantikos kunder  en bättre produktupplevelse. Gå igenom de aktuella reglerna för Facebook leadannonser för att få den senast uppdaterade informationen.

Återanvänder Facebook formulärdata som samlats in för inriktning?

Inte för tillfället.

Skapar FB automatiskt en anpassad målgrupp när formuläret har slutförts?

Inte för tillfället, men det är en kommande funktion för anpassade målgrupper för interaktion.

I användarflödet nämns att data skickas till sidan och inte delas med tredje part. Frågor uppstår om vad FB gör med dessa data – får Facebook dem, behåller Facebook dem, sparar Facebook dem, använder Facebook dem, raderar Facebook dem osv.?

Leaddata sparas i 90 dagar efter att de har skickats in så att Semantikos kunder na kan ladda ned sina leads.

Var lagras personidentifierande data? (Banker måste ge den här informationen till sina efterlevnadsteam)

Facebook lagrar leads i vårt system i 90 dagar och de är då tillgängliga för kunder att hämta via API eller CSV-nedladdning från Sidhanteraren. Om annonsören inte laddar ned dem inom den perioden går det inte att återställa dem

Vem äger leadannonsdata?

Leadannonsdata ges till Facebook av användare tillsammans med deras tillåtelse att dela dessa data med en specifik annonsör. Facebook använder leadannonsdata enligt sin datapolicy och annonsören får använda dessa delade data i enlighet med sin egen sekretesspolicy och andra relevanta villkor som beskrivs i annonsen.

Vad gör Facebook med leadannonsdata?

Facebook kan använda leadannonsdata enligt sin datapolicy, inklusive för att förifylla framtida formulär som personer kan slutföra. Facebook använder inte data från Semantikos kunder s anpassade frågor.

Kontinuerligt flöde

Vad är kontinuerligt flöde och varför ska min annonsör använda det?

Kontinuerligt flöde är en funktion för Facebook leadannonser som gör att Semantikos kunder  kan använda det inbyggda formatet för att undvika inledande friktion och samtidigt hjälpa användare fylla i formuläret på deras målsida. Ur ett användarperspektiv börjar det inbyggda formuläret fyllas i på Facebook med information som Facebook redan har förifyllt. När användare har skickat in formuläret dirigeras de till annonsörens målsida där relevanta fält redan har fyllts i. De kan sedan fylla i eventuella återstående fält som annonsören efterfrågar.

När ska du använda funktionen?

Funktionen för kontinuerligt flöde ska ENDAST användas för Semantikos kunder  som MÅSTE samla in känslig information eller behöver dirigera användare till sin målsida för att fylla i resten av formuläret.

De kan till exempel behöva samla in lösenord för att slutföra en registreringsprocess, eller så kanske de vill visa lokala återförsäljare för att uppmuntra användaren till en provkörning.

Dessutom kan de behöva be om känslig information såsom personnummer, kreditkortsnummer eller lösenord under flödet för leadförvärv.

Vad finns det för material som jag kan visa angående detta?

Teknisk vägledning: Facebook leadannonser med kontinuerligt flöde

Om du stöter på tekniska utmaningar i samband med implementeringen kan du begära en Solutions Engineering-resurs här: fburl.com/se eller ringa Rikard Lindholm på Semantiko på +46731462925

Vilka fält stöds?

Nedan visas listan med standardfält och fältnycklar. Alla anpassade frågor stöds när ”_” ersätter mellanslag. Fältnyckeln för ”Hur ofta ska Vi kontakta dig” blir till exempel ”hur_ofta_ska_vi_kontakta_dig”

Senast uppdaterad: