Facebook pixeln uppdateras för att gynnar annonsörer!

Facebook uppdatering av algoritm.

Efter att ha skummat igenom hans inlägg anser jag att han menar följande:

  • Räckvidd från engagemang av individer som inte klassificerats som ”close friends” sänks.
    Räckvidd från Engagemang av individer som anses ha en närmare relation med höjs.
  • Räckvidd på inlägg i grupper med hög aktovitet höjs.

Hur når man nu ut med marknadsföring som företag?

Hur når.man då ut som företag? För att nå ut som företag på Facebook så måste man antingen/både kommunicera långsiktigt med relevanta inlägg för att bygga upp ett högt engagemang på Facebook sidan för att få organisk räckvidd alt. optimera annonsering via Facebook business manager gentemot dw olika segment av målgrupper som finns med för dem olika  relevanta annonser..

Facebooks uppdateringav pixel ökar din relevans.

Mao, sitt lugn i båten. Vill man nå ut så annonserar optimerar man relevant content gentemot de olika segment som finns i en målgrupp.

Senast uppdaterad: