Leadgenerering på Facebook

Kan man generera leads på Facebook?

När vi tar fram en strategi för att generera leads åt våra kunder så ser den initiala målgrupps-analyserande och contentskapande-delen av processen följande:

  1. Lära känna produkten, tjänsten eller varumärket.
  2. Analysera besöksstatistik, konkurrenter, engagemang sociala medier och hemsidor.
  3. Analys av sälj & köpprocess.
  4. Målgruppsanalys. Inte de som är intresserad (det kan alla vara) – Gruppen som är i rätt postition av försäljningsledet.
  5. Segmentering av målgruppen i 4 delar som grundas på Demografi, Intresse, Yrkes-erfarenhet & Livsförhållande.
  6. Identifiering av målgrupps-segmentens olika ämnes-baserade triggers om produkten, tjänsten eller varumärket.
  7. Nyskapande av artiklar eller märkning av befintliga artiklar mot segmenten.

Artiklarna prickskjuts gentemot målgruppen och engagemanget mäts i mängder av A/B test. Resultatet av engagemanget i dessa  strategier sparas i olika grupper(custom audiences) för att annonseras på med mer relevanta artiklar. En långsiktig strategi över 6-12 månader kommer påverka en potentiell lead som initialt endast är identifierad med IP-nummer till att bli identifierad ocg senare även konverterad till leads eller köp.

Senast uppdaterad: