Zapier – Vad är det?

Zapier zappar leads till säljaren

Ni kanske minns innan ni körde igång ordentligt med leadgenereringen. Då var marknadsansvarigt tvungen att varje vecka laddade ner alla intresseförfrågningar från hemsidan på en lista och lägga in dessa manuellt i ett crm eller maila ut till säljarna. Det är som gjort för  mänskliga misstag, och att individer som lämnat förfrågningar missas osv. Så var fallet då.

 

Zapier automatiserar exporten av leads från Hemsida och Facebook

Zapier är lösningen.  Zapier är ett program som automatiserar exporten av leads från era formulär på hemsidan och från Facebook leadannonser semi-automatiskt direkt till ett tredje partsverktyg som ex mailchimp, eller direkt in i ett Google sheet dokument eller till ett email som automatiskt skickas till en säljare.
Det är framförallt en viktig koppling när man inte har ett crm som automatiskt ”hämtar in” alla intresseförfrågningar. Skulle man inte ha zapier så hade det krävts att man fick logga in på hemsidan, och på Facebook och manuellt exportera alla förfrågningar som kommer in.
Semantiko har ävenn en back-up lösning
Semantoiko har sedan i september för säkerhets skulle även kopplat på så att vi backar upp alla genererade leads i ett  system.

Senast uppdaterad: