Google Ads Data Manager – enklare hantering av förstapartsdata

Google kommer att lansera Google Ads Data Manager i början av 2024, ett nytt verktyg som förenklar hanteringen och användningen av förstapartsdata i annonsering. Verktyget kommer att göra det lättare för marknadsförare att få tillgång till förstapartsdata från olika källor direkt i Google Ads, särskilt för Enhanced Conversions for Leads och Customer Match.

Google Ads Data Manager

Bild: Google

 

Summering

  • Fokus på förstapartsdata: Artikeln betonar betydelsen av förstapartsdata, vilket är data som samlas in direkt från användare. Google arbetar med att göra det enklare för företag att hantera och använda den här typen av data för annonsering och handelsändamål.
  • Nya verktyg och funktioner: Google introducerar verktyg och funktioner för att förenkla hanteringen av förstapartsdata. Det inkluderar förbättringar av Tag Manager och ett nytt samtyckesläge i Google Tag Manager vilket ger användarna mer kontroll över sin data.
  • Integritet och efterlevnad: Dessa verktyg är utformade med integritet och efterlevnad i åtanke. Detta överensstämmer med den växande betydelsen av att skydda användares integritet och säkerställa att datan används i enlighet med relevanta föreskrifter.
  • Förbättrad användarupplevelse: Det övergripande målet är att förbättra användarupplevelsen genom att möjliggöra för företag att effektivare använda förstapartsdata. Det kan leda till mer personlig och riktad annonsering samtidigt som man respekterar användarens integritetsinställningar.

 

Förstapartsdata i fokus

Förstapartsdata refererar till den information som samlas in direkt från användarna eller kunderna av en organisation. Denna typ av data ägs och kontrolleras av företaget självt och genereras vanligtvis genom interaktioner och transaktioner på deras egna plattformar och kanaler. Förstapartsdata inkluderar ofta kunduppgifter som namn, e-postadresser, köphistorik, beteendedata och annan information som användarna har delat med företaget.

Förstapartsdata är värdefull eftersom den ger företaget direktinsikt i sina kunders preferenser, beteenden och behov.

Användningen av förstapartsdata möjliggör skräddarsydda marknadsföringsstrategier, personaliserade kundupplevelser och mer effektiv målriktning av annonser.

I kontrast till förstapartsdata finns andrapartsdata och tredjepartsdata.

  • Andrapartsdata är när en part delar sin förstapartsdata med en annan part.
  • Tredjepartsdata är data som samlats in av en extern part och säljs eller delas med andra organisationer.

Förstapartsdata har blivit särskilt viktig i ljuset av ökande oro för integritet och dataskydd, vilket har lett till ökad efterfrågan på mer transparenta och hållbara metoder för att hantera och använda användardata.

Google Ads Data Manager (GADM) lyfter fram förstapartsdata och sätter tonen för en innovativ era där vikten av direktinsamlad information från användare står i centrum. Genom att integrera datakällor som CRM och CDP öppnar detta upp för en rad nya möjligheter och skapar en smidig väg för företag att optimera sina strategier med hjälp av värdefulla insikter.

Detta banbrytande verktyg introducerar en imponerande uppsättning funktioner och förbättringar. Med smidigare integrationer med kända verktyg som ActiveCampaign, Pipedrive, Salesforce, Shopify och Lytics, samt möjligheten till kopplingar genom BigQuery skapas en förenklad och mer användarvänlig upplevelse. Detta öppnar upp för en mångfald av möjligheter som tidigare var komplexa att realisera.

 

Integritet och förbättrad användarupplevelse

I en tid av ständig förändring i dataskyddslandskapet är Google Ads Data Manager utformat med integritet och efterlevnad som prioriterade element. Detta svarar på den globala trenden att höja skyddsnivån för användares integritet och säkerställa att all data används i enlighet med gällande regelverk.

Med målet att förbättra användarupplevelsen inom annonsering och handel har Google Ads Data Manager tagit ett stort steg framåt. Genom att samla alla kopplingar och spårningar på ett ställe i Google Ads skapas en effektivare och smidigare hantering av data för marknadsförare vilket i sin tur möjliggör mer precisa och framgångsrika kampanjer.

 

Praktiska exempel för marknadsförare

  • E-handel: Genom att koppla sin CRM-data till Google Ads kan e-handlare skapa skräddarsydda målgrupper och rikta sina annonser till potentiella kunder vilket ökar effektiviteten av deras marknadsstrategi.
  • Resebranschen: Företag inom resebranschen kan dra nytta av att koppla sin webbanalysdata lagrad i BigQuery för att skapa retargeting-kampanjer. Detta möjliggör att nå kunder som tidigare besökt deras webbplatser vilket ökar chanserna till konvertering.
  • Finansiella tjänster: Genom att koppla kundlojalitetsdata till Google Ads kan företag inom finansiella tjänster inte bara spåra kundresan mer noggrant utan även förbättra effektiviteten och relevansen i sina kampanjer.

 

Rekommendationen är tydlig – i början av 2024 bör marknadsförare agera snabbt och implementera Google Ads Data Manager omedelbart. Det förväntas bli en kärnkomponent för framgångsrik Google Ads-annonsering, speciellt med tanke på de ökande integritetsrestriktionerna.

Google Ads Data Manager ses som ett nödvändigt verktyg för att smidigt hantera dagens beroende av cookies. Med mindre än en tredjedel av marknadsförare som regelbundet använder förstapartsdata i sina annonseringar förutspår experter att detta verktyg kommer att avsevärt förenkla och förbättra marknadsföringsstrategier.

GADM är inte bara ett verktyg, det är en nyckel till en framgångsrik datadriven marknadsföringsstrategi. Det erbjuder marknadsförare kraftfulla och intuitiva verktyg för att förvalta sin förstapartsdata och bygga djupare relationer med sina kunder. Detta är början på en spännande ny era inom digital marknadsföring där effektivitet och användarvänlighet står i fokus.

 

Källa: https://blog.google/products/ads-commerce/simplifying-the-management-of-your-first-party-data/

 

Senast uppdaterad: