FACEBOOK PIXEL + GDPR = ?

Facebook-annonsering med hjälp av en Facebook pixel genererar en av de bästa och mest relevanta formerna av annonsering.  Facebook pixel & GDPR  försvårar för många annonsörer som förväntar sig att kunna optimera på samma sätt som tidigare i Facebook Business Manager.

Facebook meddelade tidigt att annonsering på plattformen skulle kunna fortsätta som tidigare, men betonade samtidigt att det är det annonserande företaget som är fullt ansvariga för att följa alla dataskyddslagar i de regioner där de annonserar. I efterhand anser vi att Facebook har anpassat sig till de nya reglerna, men det har samtidigt skett en försämring av rapporteringsmöjligheterna på både Facebooks och Googles plattformar.

Det är viktigt att notera att företag måste ta ansvar för att säkerställa att de följer dataskyddslagar när de annonserar på sociala medier, och att de inte kan lita helt på plattformarnas rapporteringsverktyg. Företag måste ha en klar förståelse för dataskyddslagstiftningen och genomföra lämpliga åtgärder för att skydda användarnas personuppgifter.  Om man använder sig av en byrå som Semantiko för att hantera personuppgifter, måste ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas enligt GDPR. Här kan du läsa mer om personuppgiftsbiträdesavtal.

Fråga: Vad är en Facebook Pixel? 

En Facebook Pixel är en liten kodbit som används av annonsörer för att kommunicera mer relevant information till sina potentiella kunder.

Genom att lägga till denna unika kod på din verksamhets hemsida, hämtad via Facebooks företagsverktyg ”Business Manager”, kan du kommunicera krypterad information till Facebook om de digitala spår som lämnas på din webbplats (t.ex. IP-adresser). Facebook matchar sedan denna information med data som användarna har delat frivilligt på Facebook.

Syftet med detta är att identifiera de anonyma besökarna på din hemsida. Därefter kan de läggas till i en anpassad målgrupp som du kan använda för att rikta dina annonser mot. Det är viktigt att notera att Facebook inte avslöjar vilka som har besökt din webbplats, hur många besökare som har identifierats eller någon demografisk information om dem.

Genom att använda en Facebook Pixel kan du samla in värdefull information om dina webbplatsbesökare och använda den för att skapa mer effektiva annonser. Detta kan hjälpa dig att öka konverteringarna och förbättra din marknadsföring.

Identifierar en Facebook pixel alla eller bara inloggade individer?

Facebook-pixeln identifierar användare som har varit inloggade på sin Facebook via mobiltelefoner, datorer eller andra enheter. Till skillnad från Googles spårningsverktyg, som använder cookies som lagras i webbläsaren, använder Facebook istället informationen om inloggade användare på Facebook.

Fördelen med Facebook annonsering gentemot annonsering via Google.

Exempelvis: En användare gör 4 olika besök på din hemsida och tittar då på samma produkt. 2 besök från sin iPad hemifrån, 1 besök från sin jobbdator och ett annat besök från sin mobil.
Googles spårning via Cookies:
Google identifierar tre olika besökare. Iom att du specificerat att du bara vill återannonsera gentemot individer som besökt hemsidan minst 3 gånger då du  anses mest troliga att genomföra ett köp så kommer den här individen inte inkluderas för återannonsering. 

Genom Facebooks spårning via pixel registreras de olika enheter som användaren är inloggad på, vilket innebär att dessa enheter är kopplade till samma individ på Facebook. Vid registreringen av över 2 miljarder användare år 2018 var antalet registrerade enheter mer än det dubbla. Detta gynnar annonsörer genom att de får en bättre förståelse för en potentiell kunds beteende innan konvertering, och hur de kan påverka detta. En Facebook-pixel identifierar, krypterar och skickar följande data till Facebook.

 • Http Headers – Allt som finns i övre delen av koden på hemsidan. I denna sk ”header” kan man identifiera den unika IP-adressen som individen surfar ifrån, vilken webbläsare man använder, var individen är någonstans, varifrån besökaren kom och vem besökaren på hemsidan är.
 • Pixel-information – Identifierar vilket Pixel ID och Facebooks cookie
 • Klick-information – Var besökaren har klickat på sidan.
 • Valfria datavärden – Om man har aktiverat att man skall se värdet på konvertering, typ av sida osv så kan man identifiera det också.
 • Formulär-fälts namn – Exempelvis om fält heter ‘email’, ‘address’, ‘quantity’. Viktigt för e-handlare. Pixeln sparar  som standard inte innehållet i formuläret. Men det kan aktiveras via Facebook Business Manager

Vad är GDPR?

En Europeisk dataskyddslag för att trygga medborgarna i Europas integritet online!

The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 är Lagen syftar till att skydda EU-medborgarnas rättigheter online genom att göra det svårare att samla in personlig data och bygga databaser med information om individer för att kunna påverka dem genom exempelvis marknadsföring. Lagen trädde i kraft den 25 maj 2018 och innehåller stränga böter för företag som inte följer regleringen, med bötesbelopp på upp till 4% av bruttoomsättningen eller 200 miljoner pund, beroende på vilket belopp som är högst..

Företag måste kommunicera tydligt och klart till individen att all data som denne ger ifrån sig kommer att lagras och eventuellt användas för marknadsföring under en specificerad period. Om företag inte följer denna reglering kan det leda till stränga böter. Bötesbeloppen kan vara upp till 4% av bruttoomsättningen eller 200 miljoner pund, beroende på vilket belopp som är högst.

GDPR tvingar annonsörer till att först ett medgivande till att spåras att via Facebook pixel

Enligt GDPR måste annonsörer få användarnas samtycke innan de spåras med hjälp av Facebook-pixeln. Detta innebär att användaren måste godkänna att dess data samlas in och används för marknadsföringsändamål innan Facebook-pixeln får användas för spårning. GDPR har införts för att skydda användarnas personuppgifter och ger dem större kontroll över hur deras data används.

Samtycke måste ges på ett tydligt och entydigt sätt enligt GDPR. Användaren måste informeras om vad samtycket innebär och vad som ska spåras med Facebook-pixeln. Samtycket måste vara specifikt, informerat och fritt givet, vilket innebär att användaren ska kunna välja att ge samtycke eller inte utan påverkan eller tvång. Dessutom måste användaren enkelt kunna dra tillbaka sitt samtycke när som helst. Detta är viktigt för att skydda användarnas rättigheter och säkerställa att de har kontroll över sin data.

Åtgärder för samtycke Facebook pixel & GDPR 

För att begära samtycke på ett smidigt sätt kan följande åtgärder vidtas:

 1. Informera användaren på ett tydligt och enkelt sätt om vad samtycket innebär och vad som kommer att spåras med hjälp av Facebook-pixeln.
 2. Använd enkel och begriplig text och undvik juridiskt språk eller långa beskrivningar.
 3. Se till att samtyckesformuläret är lättillgängligt och inte dolt bland annan information på webbplatsen.
 4. Använd inte förvalda inställningar för samtycke, utan låt användaren själv välja att ge samtycke eller inte.
 5. Se till att användaren enkelt kan dra tillbaka sitt samtycke när som helst.
 6. För att underlätta samtyckesprocessen kan du använda en popup som förklarar samtycket och ger användaren möjlighet att välja ja eller nej.
 7. Var transparent och ärlig med användarna om hur du kommer att använda deras data och se till att du följer alla GDPR-regler och riktlinjer för dataskydd.

Facebook for developers har via sitt API tagit fram en funktion som pausar Facebook pixeln tills dess att individen har godkänt Cookie policyn på sajten. Det räcker att individen klickar på en knapp som kommunicerar ”Jag godkänner” om miljön runt knappen tydligt kommunicerar hur man samlar information och vad man skall använda den till.

Min rådgivning är att i initiala övergångsprocessen till GDPR implementera den här funktion via Facebook for Developers.

Facebook press release: New Privacy Compliance and Protections for GDPR

 

 

Senast uppdaterad: