Data privacy

Personuppgiftsbiträdesavtal enligt GDPR

Varför det är viktigt och vad som ingår Om man använder sig av en byrå som Semantiko för att hantera personuppgifter, måste ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas enligt GDPR. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag eller en person som hanterar personuppgifter på uppdrag av en annan organisation. Avtalet fastställer hur personuppgifter ska hanteras av personuppgiftsbiträdet och inkluderar bestämmelser…

Read article
FACEBOOK PIXEL + GDPR = ?

Facebook-annonsering med hjälp av en Facebook pixel genererar en av de bästa och mest relevanta formerna av annonsering.  Facebook pixel & GDPR  försvårar för många annonsörer som förväntar sig att kunna optimera på samma sätt som tidigare i Facebook Business Manager. Facebook meddelade tidigt att annonsering på plattformen skulle kunna fortsätta som tidigare, men betonade…

Read article