The Global Machine Behind the Rise of Far-Right Nationalism i New York Times

The Global Machine Behind the Rise of Far-Right Nationalism – All omnämnd data i uppmärksammad artikel identifierades och analyserades av Semantiko´s Rikard Lindholm, på uppdrag av New York Times. I Januari 2019 fick Semantikos Rikard Lindholm uppdraget att samla relevant data, sortera, analysera och komma med insikter ur en mycket stor mängd data cullinerat ur…