Google Smart Display Campaigns (SDC)

Smart Display Campaigns – Google Ads Google har nyligen introducerat Google Smart Display Campaigns som nyttjar GDN (Google Display Network) och optimerar resultaten med hjälp av maskininlärning. Nå besökare i köpprocessens alla olika steg. Minimera gissningslekar och spendera mindre tid på administration av dina kampanjer.     ”With Smart display campaigns, advertisers see 20% more…