Rikskonferensen i Sälen Folk & Försvar

Rikskonferensen – Rikard Lindholm, grunder av Semantiko inbjuden som talare på Nordens främsta konferens för säkerhets- och försvarspolitik. Rikskonferensen, arrangerades av Folk och Försvar, och samlade 300 specialinbjudna deltagare för att lyssna på ca 30 talare under 3 dagar av föreläsningar, diskussioner och debatter sammanflätade med socialisering och möten mellan den 14-16 januari 2018. Deltagarna var…