Har jag något val 2020? – faktadokumentär om valpåverkan på Facebook

Har jag något val 2020? En dokumentär om valpåverkan Informationspåverkan genom Facebook dokumentären visas i alla elever i Sveriges skolor från årskurs 6 fram tills 2021. Valpåverkan på Facebook – Har jag något val handlar om hur politiska krafter har möjlighet att påverka medborgarna inför ett val likt riksdagsvalet i Sverige som sker den 9…