Relevanta videoannonser på Facebook

Facebooks Inbäddade Videoannonser In-stream videos är sk ”Native-placerade” reklamfilmer som kan ”prickskjutas” mot en liten specifik målgrupp på Facebook Facebooks nyaste videoannons är en reklamfilm som exponeras emellan filmerna på Facebook och som kan optimeras för att endast visas gentemot en liten eller stor specificerad målgrupp. Facebooks inbäddad videoannons möjliggör för annonsörer att nå ut med relevanta reklamfilmer mellan de…

Leadgenerering på Facebook

Kan man generera leads på Facebook? När vi tar fram en strategi för att generera leads åt våra kunder så ser den initiala målgrupps-analyserande och contentskapande-delen av processen följande: Lära känna produkten, tjänsten eller varumärket. Analysera besöksstatistik, konkurrenter, engagemang sociala medier och hemsidor. Analys av sälj & köpprocess. Målgruppsanalys. Inte de som är intresserad (det kan alla vara)…