Retargeting – Skapa effektivare markandsföring

Re-targeting annonser   Vi vet hur ni skall bäst ska konverera alla era besökare på er hemsida, med åter-annonsering, baserat efter vilka sidor de besökt på hemsidan, vilka personliga intressen, erfarenhet, ekonomisk ställning, demografi, härkomst, språkkunskap, boendeort, uppväxt etc. Detta möjliggör att ni kan skapa extremt kostnadseffektiva kampanjer med hjälp av contentbaserade annonser på så…

Facebook annons som ökar omsättningen med hundra procent!

  Facebook annonser kan öka engagemanget och konverteringar med flera hundra procent! Annonsera på Facebook är svårt och kompliceras Det vet de flesta som har testat det. Dark posts, målgruppsoptimering, målgruppssegmentering, viral spridning, kampanjer, erbjudanden, engagemang, relevans, räckvidd, gilla, delningar, kommentarer, hålla dialog, svarsfrekvens, CTA är bara några av alla de faktorer vi måste väga in…

Facebook för att segmentera målgruppen och optimera annonser.

 Hur använder vi Facebook om vi vill skapa en annonskampanj mot en segmenterad målgrupp? Styrkan med Facebook annonsverktyg är möjligheten att bygga hela kampanjer runt bara små delar av er målgrup.  Vi målgruppsegmenterar för att göra så relevanta facebook kampanjer med annonser som möjligt. Vi kan tex välja att optimera era annonser på Facebook och Instagram mot…

Slösa inte pengar – avbryt annonseringen som inte funkar!

Slösa inte pengar – Avbryt kampanjer på sociala medier som inte funkar! Annonsering på sociala medier som Facebook, Instagram, LinkedIn mfl ger oss möjligheten att göra just detta! Dessa möjligheter tillsammans med moderna annonseringsform som gör att vi kan moderera annonser mitt i kampanjer tex  avbryta en annonskampanj mot en målgrupp som inte ger förväntad…