Retargeting – Skapa effektivare markandsföring

Re-targeting annonser   Vi vet hur ni skall bäst ska konverera alla era besökare på er hemsida, med åter-annonsering, baserat efter vilka sidor de besökt på hemsidan, vilka personliga intressen, erfarenhet, ekonomisk ställning, demografi, härkomst, språkkunskap, boendeort, uppväxt etc. Detta möjliggör att ni kan skapa extremt kostnadseffektiva kampanjer med hjälp av contentbaserade annonser på så…

Facebook annons som ökar omsättningen med hundra procent!

  Facebook annonser kan öka engagemanget och konverteringar med flera hundra procent! Annonsera på Facebook är svårt och kompliceras Det vet de flesta som har testat det. Dark posts, målgruppsoptimering, målgruppssegmentering, viral spridning, kampanjer, erbjudanden, engagemang, relevans, räckvidd, gilla, delningar, kommentarer, hålla dialog, svarsfrekvens, CTA är bara några av alla de faktorer vi måste väga in…