Försäljning på facebook & Instagram!

Försäljning på sociala medier Vi möjliggör försäljning mot er målgrupp på det bästa och mest kostnadseffektiva sättet via Facebook, Instagram & LinkedIn. Vi vet att när det gäller all marknadsföring är mätbarheten nyckeltalet. När vi har lärt dig värdet av att skapa relativt innehåll och att möjliggöra en korrekt redovisning av det konkreta resultatet så blir de sociala medier…