Sökmotoroptimering av e-handel

Sökmotoroptimering e-handel

Sökmotoroptimering av en e-handel är ett ständigt pågående arbete.
Grundregeln för Semantiko är att våra kunder som grund ska följa Googles grundhandbok för sökmotoroptimering och att optimeringen av e-handeln gentemot Google framöver alltid ska vara med fokus på användarens bästa upplevelser på siten (user intent).
Vi går här igenom vad ni bör tänka på när ni optimerar era kategorisidor.

Optimering av kategorisidor

Kategorisidor/landningssidor i en e-handel placeras oftast under första sidan i sidstrukturen. Sidorna samlar t.ex varumärken i respektive kategori. Om e-handelns utbud är begränsat exponeras produkterna i respektive kategori.

Kategorisidor inleds ofta med ett inledande textstycke som förklarar vad som erbjuds i respektive kategori. Google anser att i sökmotoroptimering är denna text viktig.

SEO på kategori-sidor innan Googles pingvin-uppdateringen 2016

Tidigare skrevs den inledande texten för att exponera värdefulla nyckelord och som då ansågs stärka hemsidans sökmotoroptimering.

Googles ”Penguin”-uppdatering av kärnalgoritmen 2016 bestraffar omedelbart hemsidor med texter skriven på annat  sätt än med besökaren i fokus. Google anses då texten som lågkvalitativ.

E-handlares hemsidor utan uppdaterade texter eller denna inriktning, anser Google troligtvis inte ha kvalitativa texter och detta kan påvisas genom att sidan tappat värdefulla placeringar i Googles sökresultat.


SEO-stärkande åtgärder för en befintlig e-handel

(Detta är ett påhittat exempel)

Åtgärder föreslagna för att optimera innehåll:

Överexponera inte sökorden.
Det räcker att fet- eller kursivmarkera ingressen en gång. Att markera nyckelord var vanligt för 2012 för att sökmotoroptimera sidorna. Google anser numera att texterna har ett lågkvalitativt innehåll då de inte är användaroptimerade.

Förklarar varför besökaren skall köpa leksakerna.
Ni ska nå fram till, och övertyga, föräldrarna att de skall köpa leksakerna till sina barn. Berätta varför barnen älskar att leka med leksakerna och referera till, eller exponera, omdömen från tidigare kunder.

Kontrollera grammatik och stavning.
Modern sökmotoroptimering värdesätter att ni skrivit och stavat rätt.

Google: ”Fokusera på besökarnas upplevelse”

När man tittar på flera av Googles senaste uppdateringar så ökar de fokus på hur innehåll, design och layout påverkar besökarnas upplevelse, både i mobil och desktop.

Google´s ”Fred”-uppdatering den 8-9 mars 2017

  • Bestraffar hemsidor som fokuserar på att maximera inkomster istället för användare.

Google’s Intrusive Interstitial Penalty-uppdatering 10-11 januari 2017

  • Bestraffar hemsidor som försämrar besökarupplevelsen för mobila besökare.

”Pages where content is not easily accessible to a user on the transition from the mobile search results may not rank as highly. – Google”

Google´s Fred

Sammanfattning – SEO av kategorisidor för e-handel

Tydlig och förklarande texter

Skriv alltid texterna tydligt, förklarande och användarfokuserat. Texten skall vara skriven på ett sätt som når fram till en förälder eller till ett barn och övertyga föräldern att detta är rätt val för honom.

Optimera för user intent

För att lyckas med din sökmotoroptimering så behöver du fokusera på besökarna och dess behov i alla texter, istället för att endast försöka nå högt upp i sökresultatet på Google.

Frågor att ställa er:

  • Hjälper texterna på hemsidan besökaren?
  • Talar texterna till besökaren eller talar texterna om för besökaren?
  • Kan jag förbättra något?

Få ett Gratis infopaket om SEO skickat till dig!

Semantikos enklaste SEO-förbättringar förklarade i detalj av Tommy Skålberg som är en av Sveriges främsta experter på sökmotoroptimering.

[gravityform id=”4″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]

Senast uppdaterad: