Offerta väljer Semantiko som digital marknadsföringspartner

 

Offerta ny kund.

Leadsgenerering av nya potentiella företagskunder målsättning


Offerta AB, ett av Sveriges största företag inom förmedling av tjänster, väljer Semantiko MTWABP  som ny byrå för strategisk kommunikation och leadsgenerering.

–  Vi har letat efter en framtidsinriktad strategisk och innovativ partner som kan stödja oss i arbetet framöver, och i och med det lyfta försäljningen och sälj. Nu ska det bli kul att tillsammans med Semantiko MTWABP  utveckla ny och inspirerande kommunikation som inte bara bibehåller vår starka ställning på marknaden utan dessutom förstärker den, säger Julia Åsgård, epå Offerta AB.

–  Semantiko MTWABP  har visat på en kombination av strategisk och kreativ kraft, och har ett enormt engagemang som tilltalar oss. De har erfarenhet av att arbeta med komplexa branscher med stora behov av ökad enkelhet och förnyelse. Byrån motsvarar helt de behov vi har och vi ser mycket fram emot att få komma igång med samarbetet, säger Julia Åsgård, Offerta AB i en kommentar.

Data driven leadsgenerering i fokus

–  Vi är naturligtvis glada. Vi tackar för tilliten och ser mycket fram emot att implementera Lead Nurturing i Offertas kommunikation tillsammans med teamet på Offerta.se.

Ett varumärke med en spännande resa framför sig i en kategori som står inför stora ändringar i åren som kommer. Det gör uppdraget såväl utmanande som roligt. Semantiko drivs av en uttalad ambition att alltid jobba med data driven marknadsföring. Det är kärnan i allt vi gör, såväl i strategiskt tänkande som kreativt utförande och produktion, och det är så vi kommer att arbeta tillsammans med Offerta.se, säger Tommy Skålberg, vd för Semantiko MTWABP  i en kommentar.Senast uppdaterad: