Ni måste investera i rätt Digitala Strategier!

Vi uppmuntrar alla att utvärdera sin befintliga annonsering online och vi hjälper gärna till genom att erbjuda en helt transparent ROMI (Return On Marketing Investment) vid eventuellt samarbete d.v.s. visar er på ett förståeligt sätt vad den faktiska avkastningen är på det ni investerar.

Vi har länge sett ett mönster av att företag spenderar stora pengar på digitala strategier med mål uppsatta som oftast är enkla att sätta men svåra att förverkliga.
80 % av de företag som 2013 upprättat en digital strategi hade som något av huvudmålen att:

  1. Öka sin omsättning genom att synas på den plats där de trodde kunden fanns.
  2. Skapa en varumärkeskännedom genom att synas på den plats där kunden fanns.

 

Av dessa var endast 30 % nöjda med resultatet av den gjorda investeringen.

Varför är bara 30% nöjda med resultatet av sin initiala investering på sin Digitala närvaro??

Vår bedömning är följande:

  1. Marknadsavdelningen överskattar sin förmåga att förstå de olika medierna och hur de skall anpassa marknadsföringen så den blir optimal i de valda kanalerna.
  2. Det finns oftast en stor brist på kunskapen att avläsa statistik för att förändra annonseringens former eller målgrupp mitt under den virala kampanjen. Mycket statistik levereras i realtid och bör behandlas och användas löpande under en pågående kampanj. När den är avslutad bör de utvärderas och mätas gentemot nyckeltal för att ytterligare förbättra annonseringen eller förstå kundernas beteende.
  3. Är en extern partner kontrakterad för att ta hand om er närvaro online så finns det ibland tendenser på att duktiga bolag inom en viss del av online marknadsföringen tar på sig uppdrag som de inte är kvalificerade för. Vi ser tidvis att man t.ex. använder sig av en väldigt effektiv SEO byrå och då blir det naturliga att även göra så vid en kampanj på Facebook utan inse att det inte alls är byråns styrka. Man tenderar att baka ihop allt som har med ”Online” att göra till ett enda ämne när det egentligen är flera olika.

 

Tycker du att det var intressant? Behöver ni hjälp med er Digitala närvaro?
Kontakta då oss så så lovar vi att vi kommer inspirerera, engagera och förvåna er med hur vi kan hjälpa er med er digitala närvaro!

 

Senast uppdaterad: