Föreläsning på Fojo Mediainstitutet om Informationspåverkan

Informationspåverkan

Informationspåverkan och Propaganda är ämnet för Fojo Mediainstitutets temakurs för journalist i Stockholm.  Till kursen har återigen Rikard Lindholm bjudits in som expert inom optimerad annonsering på Facebook för att under ett 90 minuters seminarium åg igenom hur man upprättar en påverksanskampanj på Facebook

Fojo uppmärksammar att 2018 är ett valår med ett mer förändrat medielandskap än någonsin innan. Seminariet ”Propaganda & informationspåverkan” fokuspunkt är avsändaren av den felaktiga informationen, deras syfte och vilka metoder som de kan tänkas använda. Mediainstitutet Fojo bjuder därför in Semantikos med-grundare Rikard Lindholm för att delta i seminariumet om Propaganda och informationspåverkan den 9 april 2018.

Rikard Lindholm kommenterar:

”Det var mycket inspirerande att delta i höstens utbildning. Efter Cambridge Analytica avslöjandet kommer göra detta till ännu bättre diskussion!”

Medieinstitutet Fojo

Medieinstitutet Fojo (fortbildning för journalister) är Sveriges enda institutet med utbildingar exklusivt för journalister. Fojos uppdrag grundar sig på en regeringsförordning från 2001.Fojo finansieras med skattemedel från utbildningsdepartementet och Fojo International, som funnits sedan 1991, finansieras huvudsakligen från Sida.

Detta seminariet är det första i en rad seminarier Fojo arrangerar om Propaganda och informationspåverkan inför valet i september 2018. Fojo har valt att bjuda in flertalet experter och specialister både internationellt och nationellt i syfte är att utbilda individer som arbetar med de här frågorna. Seminariet sker i Kungsvalvet på Hantverkargatan 52 i Stockholm och är förnärvarande helt fulltecknad.

Mer information finns här: https://fojo.se/kurser-seminarier/aktuella-kurser/1791-propaganda-och-informationspaverkan

viralgranskaren

Åsa Larsson, redaktör Viralgranskaren

Viralgranskaren är en del av Metro och vann 2016 bland annat grävpris genom att  spåra och avslöja nätbluffar

Björn Palmertz, analytiker på Försvarshögskolan.

desinformation, trollkonton, manipulation på nätet

images


Lyudmila Savchuk,

Avslöjade en trollfabrik i Ryssland

Mikael Tofvesson, enhetschef Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap 

Om hur Sverige skyddar sig mot påverkanskampanjer och informationspåverkan?¨


Rikard Lindholm, Expert på Data-driven marknadsföring och medgrundare Semantiko


Innehållet i hans 4 artiklar

Hur kommersiella bolag kan med kännedom om målgrupp, relevanta budskapsformulreringar och optimerad annonsering skulle kunna påverka personer som befinner sig i en beslutsprocess, hans egen positiva inställning till marknadsföringsverktygen och hur han ser sin lösning på det hela.

Kontakta oss!

Kontakta gärna Semantiko – MTWABP Sweden AB för strategisk konsultation, utbildning eller för hantering av digital närvaro.

Rikard Lindholm, Marketing Scientist & med-grundare

[email protected]

+46731462925

Senast uppdaterad: