Dark ads på Facebook

Vad är Dark Ads?

Dark ads är ett begrepp som uppkom i kölvattnet av Donald trumps seger i presidentvalet 2016. De traditionella medierna försökte förklara den pinsamma faktorn att de hade till fullo felprognoserat hur presidentvalet skulle sluta. Facebook var en plattform som Donald Trumps kampanjchef öppenhjärtligt berättat om hur de använde. De exponerade samma budskap till olika segment av potentiella väljare anpassade i bild och talspråk för att stärka de fördomar och rädslor som fanns.

Facebooks målgruppsoptimering kan särskilja demografiska attribut, intressebaserade kategorier och beteende online. En annonsör möjliggörs att exponera en artikel, produkt mot en specificerad segment av sin målgrupp. Vad man kan kommunicera i annonsen består av av en ingresstext ovanför bilden, en bild / videoi antingen kvadratisk rektangulär form och med en rubrik på max 120 tecken. Det här budskapet kan testas, olika alternativ av rubriker samt bilder kan exponeras för att se vilken som målgruppen bäst resonerar med. Syftet är få fram den annons som är mest relevant för segmentet av målgruppen som möjligt. På många sätt så liknar Dark Ad på Facebook, det traditionella direktreklamsutskicken från posten som möjliggjorde direktreklam gentemot olika eller en yrkeskategori i ett postnummer.

Rikard Lindholm, Marketing Scientist

Dark Ads är en Facebook Annons.

Ett vanligt misstag är att blanda ihop en Facebook annons och ett inlägg. En annons exponeras framför en utvald målgrupp på Facebook. Ett inlägg publiceras på en Facebook sida och syns inte för någon annan än de som följer sidan och eventuelllt de bekanta till person som klickat gillat, delat eller kommenterat.

Vad är ett inlägg på en Facebook sida?

Facebook Inlägg publiceras alltid på en Facebook-sida. Ett inläggs räckvidd beror på hur intressant det är. Ett intressant inlägg skapar ett engagemang i form av det gillas, någon delar det eller kommenterar det som delats. Ett inlägg kan marknadsföras genom att man betalar för att öka / snabba på inläggets spridning.

Vad är en annons på Facebook?

Facebook Annons publiceras inte på avsändandande Facebook sidan. En annons skapas och publiceras via Facebooks annonseringsverktyg Business Manager. Vem som skall kan Facebook annonsen avgöra avsändaren.  Alternativen är att ställa in en målgrupp efter de intressekategorier,  beteendekategorier, demografiska specifikation som varje individ har. Efter att en annons har publicerats så kan dock avsändaren publicera annonsen på på Facebook sidan som är avsändare för annonsen.

”Nyckeln till all optimerad exponering av annonser är relevans.”

Dark Ads är enligt mig ett uttryck som media felaktligen skapat. Dark Ads har i Sverige kallats Dark Ads, för mig som dagligen jobbar med relevant marknadsföring kallar  det optimerad annonsering på Facebook & INstagram. Traditionella mediabolag har som följd till att marknadsföringen genomgått en evolution, som möjlggört att företagarna inte behöver förlita sig på mediahusens megafoner tappat sin maktposition. Önskvärt är man inte ser detta som ett hot utan en möjlighet att nå fram till relevanta läsare.

Annonsören kan med en Dark Ad till fullo styra vem som skall se. Annonsen exponeras endast för den specificerade målgruppen.


Dark Ads användande i Brexit

Med relevant annonsering kan man påverka individer i en beslutsprocess. Det är utan tvekan viktigt att annonsörer kontrolleras när dfet kommer till politisk annonsering. Facebook har därför aktiverat en identifikationsprocess för alla som annonserar politiska budskap. Funktionen kommer vara live till EU-valet.

Exempel på annonser som användes av VOTELEAVE inför Brexit-valet:
Relevant annnonsering

Kommunikation på Facebook är mycket baserat på de så kallade dark posts. Jag anser  att det är ett oundvikligt faktum att när man nu kan kommunicera på ett rakare, relevantare och alltmer kommunikativt korrekt sätt så möjliggör dark post så att en avsändare av ett budskap inte behöver förlita sig på att det tal och bildspråket som hen valt att kommunicera i är rätt för mottagaren utan nu kan man skräddarsy ett budskap på så många sätt som det behövs för att nå fram med på bästa sätt.

 

Svenska partier bör studera ”Project Alamo noga”. Kanske till och med kopiera delar av den. Men taktiken att aktivt få folk att välja soffan i stället för ett politiskt parti får gärna stanna på andra sidan Atlanten.

SEMANTIKOS ARTIKEL PÅ AFTONBLADET MEST LÄST 2018:

Rikard Lindholm på Semantiko & Martin Schori på Aftonbladet skrev 2018 denna artkel om hur man praktiskt marknadsförde Trump till segern:


Vill du veta mer om Dark Ads?Senast uppdaterad: